#

15 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư tại nước ngoài trong tháng 01/2022

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong tháng 01/2022 có 15 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn là 44,2 triệu USD, gấp 13,97 lần so với cùng kỳ năm trước. Có 2 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh giảm 7,2 triệu USD.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin