#

Tổng vốn FDI đăng ký trong 8 tháng đạt trên 19 tỷ USD

Dù dịch Covid-19 diễn biến phức, song các dự án đầu tư nước ngoài thực hiện giải ngân của 8 tháng đầu năm vẫn đạt 11,58 tỷ USD và tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020. Theo thông tin...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin