#

Đầu tư ra nước ngoài 7 tháng đầu năm tăng 2,3 lần

Lũy kế đến ngày 20/7/2021, Việt Nam đã có 1.423 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư hơn 21,8 tỷ USD. Việt Nam đầu tư trồng cao su ở Lào Trong 7...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin