#

Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng là tiền đề quan trọng quyết định thành công của tỉnh Quảng Ninh

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao tỉnh Quảng Ninh đã chú trọng đúng mức công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; giữ vững sự đoàn kết thống nhất và ý chí đổi mới sáng tạo. Đây là tiền đề quan trọng quyết định sự thành công của tỉnh.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin