UBTVQH tiến hành phiên chất vấn: Tập trung đi thẳng vào vấn đề, đúng trọng tâm, trọng điểm

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các vị ĐBQH đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề, tranh luận thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng. Các bộ trưởng nêu cao tinh thần trách nhiệm, trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm, làm rõ những chất vấn ĐBQH nêu.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin