Những chính sách mới quan trọng của Luật đất đai 2024

(Pháp lý) - Luật đất đai 2024 được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội Khóa XV đã và đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn thể nhân dân, các cấp, các ngành, địa phương và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp. Đây là bộ luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, có ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội cũng như quyền lợi của doanh nghiệp, người dân… Tạp chí Pháp lý sẽ lần lượt giới thiệu những chính sách mới quan trọng của Luật đất đai 2024 …

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin