#

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phan Đình Trạc tại Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 14 và sơ kết giữa nhiệm kỳ khóa XIII Hội Luật gia Việt Nam

Đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích Hội Luật gia Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin