#

Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm 8% thuế nhập khẩu nhằm hạ nhiệt giá xăng

Bộ Tài chính đề xuất giảm 8% thuế nhập khẩu ưu đãi với xăng động cơ không pha chì từ mức 20% hiện nay xuống mức 12% nhằm góp phần chặn đà tăng giá xăng.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin