#

Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục đổi mới vì một nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

Ngày 16/05, tại Thanh Hóa, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin