Giảm thuế VAT 2%, doanh nghiệp thuộc diện kê khai giá chờ hướng dẫn

Từ ngày 1/7/2023, nhiều mặt hàng có mức thuế VAT 10% sẽ giảm còn 8%, theo quyết nghị của Quốc hội. Trong số này, có những mặt hàng thuộc diện Nhà nước quản lý, doanh nghiệp đã thực hiện kê khai, đăng ký giá…

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin