Lăng kính Luật gia

Nhiều doanh nghiệp hàng không, du lịch, nhà hàng, khách sạn, vận tải... đang “chết mòn” vì đại dịch

09:02 26/07/2021

Đại biểu Vũ Tiến Lộc - (Đoàn Hà Nội) nhấn mạnh tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm và giải pháp phòng chống Covid-19, sáng 25/7. Ngày...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin