#

Phản ứng của Việt Nam trước việc Mỹ rút khỏi TPP

Việt Nam sẽ tiếp tục quá trình đổi mới, đẩy mạnh chuẩn bị trong nước, để bảo đảm thực thi có hiệu quả các cam kết của các FTA mà Việt Nam đã và sẽ tham gia, Người Phát ngôn...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin