Góp ý chính sách

(Bài 12) Sai phạm trong quản lý đất đai gây thất thu cho ngân sách hàng tỉ đồng: Chỉ xử lý trách nhiệm Hành chính - Kinh tế, liệu có thoả đáng?

15:54 18/07/2019

(Pháp lý) - Trong trang Kết luận Thanh tra của Thanh tra Chính phủ (TTCP) được công khai thời gian gần đây, có rất nhiều thông báo kết luận thanh tra (KLTT) trong lĩnh vực đất đai hoặc lĩnh vực...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin