PGS.TS. Trần Việt Dũng (Trưởng khoa Luật Quốc tế - ĐH Luật TP.HCM): Củng cố khung pháp lý - giải pháp quan trọng nhất để giải quyết những phát sinh khi thực thi EVFTA

(Pháp lý) - Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) là một Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới giữa Việt Nam và 28 nước thành viên EU. Có thể nói, EVFTA là...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin