Góp ý chính sách

Khoảng trống pháp lý trong quản lý tiền công đức ở các đền, chùa…

07:15 19/04/2019

(Pháp lý) - Vấn đề quản lý, sử dụng tài chính của các tổ chức tôn giáo, trong đó có các cơ sở Phật giáo được quy định tại Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Hiến chương giáo hội Phật giáo...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin