#

LS Võ Đình Đức: Cần xử lý hình sự cá nhân biết và hưởng lợi từ hành vi phạm tội của Pháp nhân thương mại.

(Pháp lý) - Từ thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự đối với tội phạm về sở hữu trí tuệ đặt ra nhiều vấn đề cấp thiết cần nghiên cứu liên quan đến pháp nhân thương mại có hành...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin