Bộ Công an: Sẽ ghi âm, ghi hình việc hỏi cung bị can

10:39 03/10/2016

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Bộ Công an vừa thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc xây dựng Đề án tổng thể về ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin