Bộ Giao thông vận tải: Chuyển đổi đầu tư theo hình thức đối tác công tư sang đầu tư công với các dự án trọng điểm

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị kinh doanh cắt, giảm chi phí logistics hàng hải, hàng không, đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt.

Nhằm đảm bảo tiến độ triển khai Chỉ thị, Bộ GTVT tăng cường phối hợp với Bộ Kế hoạch-Đầu tư, Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền việc chuyển đổi đầu tư theo hình thức đối tác công tư sang đầu tư công với các dự án trọng điểm như dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, các dự án thành phần của dự án đầu tư xây dựng một số đoạn tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017- 2020.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT sẽ xem xét việc áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư, chỉ định nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo thời hạn báo cáo Chính phủ để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thành thủ tục và thúc tiến độ giải ngân, thực hiện các dự án đầu tư công quy mô lớn, quan trọng như các dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Nội Bài; Xây dựng mới Cảng hàng không Long Thành, đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, không được để xảy ra tình trạng chậm trễ như thời gian vừa qua.

Bộ GTVT cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí logistics hàng hải, hàng không, đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt. Thanh tra Bộ không thanh tra ngoài kế hoạch, trừ trường hợp đặc biệt được giao.

Đồng thời, các đơn vị chủ trì rà soát để ban hành theo thẩm quyền việc giảm phí, lệ phí với các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh hoặc đề xuất phương án giảm phí, lệ phí.

Cục Hàng không Việt Nam được giao rà soát, xử lý đúng pháp luật về việc giảm giá, phí, lệ phí của ngành hàng không, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy nhanh tiến độ kết nối hàng không trực tiếp với các thị trường trọng điểm.

Bộ GTVT cũng đề nghị các đơn vị chưa thực hiện điều chỉnh tăng giá trong quý 1 và quý 2/2020 đối với các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp do Nhà nước định giá thuộc lĩnh vực quản lý.

Theo tapchitaichinh.vn

Nguồn bài viết: http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/chuyen-doi-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-sang-dau-tu-cong-voi-cac-du-an-trong-diem-320120.html

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin