#

Xây dựng dự thảo Nghị định về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP

22/02/2021 08:38

Dự thảo Nghị định sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2020/NĐ-CP để hướng dẫn cho những gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP và Hiệp định EVFTA.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Bộ này đã và đang nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Cụ thể, về phạm vi điều chỉnh, dự thảo Nghị định sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2020/NĐ-CP để hướng dẫn cho những gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Tuy nhiên, tại Nghị quyết số 190/NQ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc áp dụng tạm thời Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA), Chính phủ đã đồng ý áp dụng tạm thời Hiệp định UKVFTA kể từ ngày 01/01/2021.

Các cam kết về đấu thầu trong Hiệp định UKVFTA được kế thừa từ Hiệp định EVFTA. Do vậy, Dự thảo Nghị định hướng dẫn cả những gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định UKVFTA để tránh phải sửa đổi Nghị định 95/2020/NĐ-CP nhiều lần.

Về tên của Nghị định, dự thảo Nghị định được xây dựng theo hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2020/NĐ-CP để hướng dẫn việc lựa chọn nhà thầu đối với cả những gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định EVFTA; trong đó, dự kiến bao gồm các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định UKVFTA.

Do vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất sửa tên của Nghị định số 95/2020/NĐ-CP theo một trong hai phương án. Phương án 1: Nghị định hướng dẫn thực thi điều ước quốc tế về đấu thầu; Phương án 2: Nghị định hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA, Hiệp định UKVFTA.

Để tăng tính cạnh tranh trong đấu thầu, dự thảo Nghị định quy định theo hướng: về tổ chức đấu thầu nội khối đối với gói thầu cung cấp dịch vụ (dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ xây dựng): đối với gói thầu quy định tại Phụ lục II, cơ quan mua sắm quyết định cho phép các nhà thầu nội khối tham dự thầu hoặc chỉ cho phép nhà thầu thuộc các nước thành viên Hiệp định CPTPP tham dự; đối với gói thầu quy định tại Phụ lục III, cơ quan mua sắm quyết định cho phép các nhà thầu nội khối tham dự thầu hoặc chỉ cho phép nhà thầu thuộc các nước EU, Vương quốc Anh và Bắc Ai-len tham dự.

Về tổ chức đấu thầu nội khối đối với gói thầu cung cấp hàng hóa, cơ quan mua sắm quyết định cho phép các nhà thầu nội khối chào hàng hóa có xuất xứ từ các nước thành viên Hiệp định CPTPP, các nước EU, Vương quốc Anh và Bắc Ai-len tham dự thầu hoặc chỉ cho phép nhà thầu thuộc các nước thành viên Hiệp định CPTPP chào hàng hóa có xuất xứ từ các nước thành viên Hiệp định CPTPP tham dự thầu.

Đối với gói thầu cung cấp hàng hóa, cơ quan mua sắm quyết định cho phép các nhà thầu nội khối chào hàng hóa có xuất xứ từ các nước thành viên Hiệp định CPTPP, các nước EU, Vương quốc Anh và Bắc Ai-len tham dự thầu hoặc chỉ cho phép nhà thầu thuộc các nước EU, Vương quốc Anh và Bắc Ai-len chào hàng hóa có xuất xứ từ các nước EU, Vương quốc Anh và Bắc Ai-len tham dự thầu.

Hiện, dự thảo Nghị định được đăng tải xin ý kiến trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia./.

Theo bnews.vn

Nguồn bài viết: https://bnews.vn/xay-dung-du-thao-nghi-dinh-ve-dau-thau-mua-sam-theo-hiep-dinh-cptpp/187303.html

Bạn đang đọc bài viết "Xây dựng dự thảo Nghị định về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP" tại chuyên mục Sự kiện - Chính sách. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin