#

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Triển khai 02 chuyên đề giám sát năm 2021

02/07/2021 10:02

Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, triển khai hai chuyên đề giám sát năm 2021, gồm: Giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ.
Đối với chuyên đề giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ tập trung vào việc giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn toàn quốc. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc ban hành các văn bản về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân để hiểu rõ và chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tập trung giám sát công tác tiếp công dân của Chủ tịch UBND các cấp; việc tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

10-1625194884.jpeg

Quang cảnh Hội nghị

Đối với chuyên đề "Giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ" nội dung giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung vào việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết các thông tin, phản ánh liên quan đến cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chuyển đến của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức cơ sở đảng.

Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ giám sát việc thực hiện các quy định về công tác cán bộ; giám sát việc thực hiện các quy định về kê khai, công khai tài sản đối với cán bộ, công chức, viên chức của các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và chính quyền, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; giám sát cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú…

Tại Hội nghị, đại diện Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố đã cùng trao đổi, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ở địa phương, đồng thời có những kiến nghị để triển khai kế hoạch giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát cán bộ, đảng viên, công tác cán bộ năm 2021 đạt kết quả cao.

Thực hiện Kế hoạch số 240/KH-MTTW-UB ngày 31/12/2020 về Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần đầu tiên xây dựng kế hoạch triển khai giám sát hai chuyên đề trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của chủ tịch UBND các cấp được thực hiện theo quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản quy phạm hướng dẫn. Qua giám sát một số địa phương trong những năm qua cho thấy, kể từ khi có những quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chính quyền địa phương mà nhất là Chủ tịch UBND các cấp đã quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, hiệu quả chưa được như mong muốn, quyền của người dân chưa được thực hiện và bảo vệ triệt để; mặt khác vấn đề này cũng là vấn đề đang được cử tri và nhân dân quan tâm.

Theo noichinh.vn

Nguồn bài viết: https://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-trung-uong/202107/uy-ban-trung-uong-mat-tran-to-quoc-viet-nam-trien-khai-02-chuyen-de-giam-sat-nam-2021-309740/

Bạn đang đọc bài viết "Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Triển khai 02 chuyên đề giám sát năm 2021" tại chuyên mục Sự kiện - Chính sách. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin