#

Thi hành án dân sự cần chú trọng thu hồi tài sản tham nhũng từ các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn

01/12/2017 08:56

Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2018. Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2017, Bộ Tư pháp đã tích cực chỉ đạo toàn Hệ thống hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, hành chính theo Nghị quyết số 111/2015/QH13; Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội đất nước còn nhiều khó khăn, số việc và tiền thụ lý tăng (5,57% về việc và 19,67% về tiền), cao nhất từ trước đến nay về tiền (gần 173 nghìn tỷ đồng), song các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) đã thi hành xong số việc, số tiền cao hơn so với năm 2016 (tăng gần 19 nghìn việc và hơn 6 nghìn tỷ đồng). Công tác xác minh, phân loại án tiếp tục được chú trọng.

[caption id="attachment_187111" align="aligncenter" width="410"] Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị[/caption]

Công tác theo dõi thi hành án hành chính ngày càng đi vào nề nếp. Công tác giải quyết các vụ việc trọng điểm, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; các vụ việc thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế - tham nhũng, thu hồi các khoản nợ của tổ chức tín dụng có nhiều tiến bộ.

Công tác phối hợp liên ngành, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục được củng cố. Công tác hướng dẫn, kiểm tra ngày càng hiệu quả. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện nghiêm túc trong toàn Hệ thống.

Hệ thống văn bản hướng dẫn triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự năm 2014 được hoàn thiện. Tổ chức bộ máy các cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục được quan tâm, củng cố, kiện toàn; kỷ luật, kỷ cương hành chính không ngừng được tăng cường; cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của các cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục được quan tâm.

Tuy nhiên, toàn Hệ thống chỉ đạt 2/4 chỉ tiêu cơ bản là về việc và về tiền. Số việc, số tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau còn nhiều, nhất là về tiền (gần 57.000 tỷ đồng, chiếm 34,68% tổng số phải thi hành). Kết quả thu hồi các khoản nợ của tổ chức tín dụng tuy cao hơn năm 2016 nhưng còn thấp so với bình quân toàn quốc.

Năm 2018, trong bối cảnh đất nước tập trung xây dựng nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, tạo dựng thể chế, cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, an toàn, thuận lợi, công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tiếp tục gắn liền với yêu cầu xây dựng nền tư pháp nhân dân và quan điểm của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 về xây dựng Chính phủ “kiến tạo, phát triển, liêm chính và phục vụ”.

Theo đó, Hệ thống thi hành án dân sự xác định rõ tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ hoàn thiện chính sách pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của kinh tế thị trường định hướng XHCN; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính được giao theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội, bảo đảm kết quả thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2018 ổn định, thực chất.

Ngoài ra, sẽ tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy theo yêu cầu của Nghị định số 96/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Đồng thời bảo đảm cơ sở vật chất, ngân sách tài chính bảo đảm cho hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính cũng như triển khai cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành án.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương những kết quả tích cực nhưng cũng lưu ý một số điểm đối với hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Theo đó, toàn hệ thống thi hành án dân sự cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu về việc và về tiền.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu, trong thời gian tới, Bộ Tư pháp cùng các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành, nâng cao chỉ tiêu về việc, tiền, đặc biệt là trong thu hồi tiền, tài sản cho ngân sách nhà nước trong những vụ án tham nhũng, kinh tế và khoản nợ của các tổ chức tín dụng. Các cơ quan tư pháp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thi hành án dân sự trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thực hiện phong tỏa, kê biên tài sản đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, tránh tẩu tán tài sản.

Bộ Tư pháp cần tập trung tham mưu giúp Chính phủ triển khai hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước trong thi hành án dân sự; đề xuất các biện pháp cụ thể nâng cao kỷ luật, kỷ cương của các cơ quan hành chính trong việc chấp hành bản án, quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật.

Theo Noichinh

Bạn đang đọc bài viết "Thi hành án dân sự cần chú trọng thu hồi tài sản tham nhũng từ các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn" tại chuyên mục Bên khung cửa tư pháp. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin