#

Ngành hải quan đẩy mạnh quyết liệt chống gian lận xuất xứ

01/12/2020 09:00

Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo trong toàn ngành triển khai loạt giải pháp từ việc đề xuất, hoàn thiện cơ chế, chính sách đến trực tiếp đấu tranh, phát hiện các hành vi vi phạm.

Thực hiện Đề án Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo trong toàn ngành triển khai loạt giải pháp từ việc đề xuất, hoàn thiện cơ chế, chính sách đến trực tiếp đấu tranh, phát hiện các hành vi vi phạm.

Bộ Tài chính đã cụ thể hóa quyết định của Thủ tướng Chính phủ bằng việc ban hành Quyết định số 1662/QĐ-BTC về kế hoạch triển khai và chỉ đạo các đơn vị, lực lượng trong ngành thực hiện các giải pháp tổng thể.

Kiểm tra, phát hiện các vụ việc gian lận, giả mạo xuất xứ

Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã ban hành văn bản, chỉ thị hướng dẫn các đơn vị thực hiện đồng bộ giải pháp; tổ chức, sắp xếp, đào tạo cán bộ, công chức ở khâu thủ tục để tăng cường kiểm tra, phát hiện các vụ việc gian lận, giả mạo xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để xử lý theo đúng quy định. Xác định mặt hàng, doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, hành vi vi phạm; rà soát xác định những giao dịch, công ty có kim ngạch xuất nhập khẩu tăng đột biến so với năng lực, quy mô sản xuất để tiến hành thu thập, củng cố thông tin, tiến hành phân tích, quyết định kiểm tra, xác minh, điều tra làm rõ dấu hiệu vi phạm.

Đặc biệt, hoạt động đấu tranh được thực hiện thông qua kế hoạch thanh tra, điều tra, xác minh cụ thể.

Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành; kiến nghị trao đổi, kết nối thông tin cấp C/O giữa Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với cơ quan hải quan để thực hiện kiểm tra, đối chiếu nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận, giả mạo xuất xứ.

Hợp tác quốc tế trong đấu tranh, ngăn chặn gian lận, giả mạo xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp cũng được tăng cường triển khai thông qua việc chủ động sẵn sàng kết nối trao đổi thông tin với cơ quan hải quan, cơ quan điều tra các nước.

Tuyên truyền, phổ biến các quy định, thông tin cảnh báo về xuất xứ hàng hóa, chống gian lận, giả mạo xuất xứ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp để ngăn chặn từ xa các hành vi vi phạm.

Theo thuonghieucongluan.com.vn

Nguồn bài viết: https://thuonghieucongluan.com.vn/nganh-hai-quan-day-manh-quyet-liet-chong-gian-lan-xuat-xu-a120390.html

Bạn đang đọc bài viết "Ngành hải quan đẩy mạnh quyết liệt chống gian lận xuất xứ" tại chuyên mục Pháp lý và Kinh doanh. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin