Gạc Ma: Bài học lịch sử

Ngày 14-3-1988, Trung Quốc đã nổ súng cưỡng chiếm đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam chúng ta.

1
64 người con của Tổ quốc làm nhiệm vụ bảo vệ bờ cõi đã ngã xuống trước họng súng tàn độc của quân thù.

30 năm đã trôi qua, thời gian đủ để chúng ta nhận diện sự kiện bi thương này. Rõ ràng đây không phải là cuộc chiến tranh, không là trận hải chiến như ai đó từng đôi lần gọi tên. Đây là cuộc thảm sát với mưu đồ rất rõ ràng của Trung Quốc: Cướp đảo.

Trước dã tâm đó, chúng ta đã không mắc mưu. Những tiếng súng của ta đã không vang lên sau đó không chỉ tránh sự tổn thất máu xương mà còn ngăn được âm mưu thôn tính toàn bộ quần đảo Trường Sa. Và chúng ta đã gìn giữ những đảo, đá còn lại vẹn nguyên cho đến bây giờ.

30 năm đã qua, Trung Quốc vẫn chưa thôi cuồng vọng. Một mặt họ tôn tạo những phần đất đã cưỡng chiếm để khẳng định sự hiện diện. Mặt khác, họ luôn diễu võ dương oai bằng những lần kéo giàn khoan đi, về cùng những lệnh cấm đánh bắt cá vô cớ và vô giá trị…

Sự kiện Gạc Ma diễn ra vào năm 1988, sau khi Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển được ký kết (10-12-1982); tiếng súng của Trung Quốc nổ ra vào tháng 3 - mùa xuân, khi một nửa số người trên hành tinh đang thức. Nói điều này để thấy âm mưu thôn tính của họ luôn bất chấp công lý, đạo lý và lẽ phải, bất chấp cả sự đánh giá và phán xét của những quốc gia khác.

Lùi về 14 năm trước nữa, ngày 19-1-1974, Trung Quốc cũng đã tấn công và chiếm lấy Hoàng Sa của Việt Nam, bất chấp dư luận thế giới. Lùi về nhiều thế kỷ trước đó nữa, đã không biết bao nhiêu lần lân bang liên tục xâm lấn bờ cõi nước ta và lần nào họ cũng đều chuốc lấy thất bại thảm hại.

Sở dĩ phải nhắc lại điều này là để chúng ta đừng bao giờ mơ hồ trong cách nghĩ.

Nhận diện rõ điều này không có nghĩa là chúng ta thôi bang giao, hợp tác. Chúng ta vẫn hòa hiếu, bắt tay, vẫn hợp tác trên tinh thần láng giềng, hữu nghị, bình đẳng, đôi bên cùng có lợi. Nhưng chúng ta phải luôn đủ mạnh, về mọi mặt, phải luôn đủ sức và tỉnh táo để sẵn sàng đối phó với những thách thức để bảo vệ chủ quyền với bất kỳ sự bất ngờ nào.

Nghĩ về sự kiện Gạc Ma, về bài học lịch sử khắc cốt ghi tâm tức là chúng ta nghĩ về cách thức để làm cho quốc gia phồn thịnh, dân tộc hùng cường. Đó cũng là cách để tri ơn những người đã ngã xuống cho Tổ quốc trường tồn.

Theo PLO

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin