Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII thành công - Lan tỏa tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường vì niềm tin và công lý

14/09/2019 08:42

(Pháp lý) - Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 13 nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã thành công tốt đẹp. Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khoá XIII kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, luật gia, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Đại hội đã vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí đại diện cho lãnh đạo, các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, đại diện lãnh đạo TP. Hà Nội và một số địa phương đến dự.

Trong bối cảnh Sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử về chính trị kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh và đối ngoại … Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII đã bám sát với tình hình thực tiễn và chức năng nhiệm vụ của Hội tạo sự chuyển biến mới tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò của hội luật gia Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước bảo vệ Tổ quốc góp phần thực hiện việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại của quốc gia phát huy kết quả công tác của nhiệm kỳ trước Hội luật gia Việt Nam xác định phương hướng hoạt động là sáng tạo phát triển nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động góp phần xây dựng bảo vệ tổ quốc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội)

Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò của một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế.

Tại Đại hội các đại biểu phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt Quy chế đại hội, tập trung trí tuệ và đóng góp tích cực cho sự thành công của Đại hội. Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XII (2014-2019) và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ khóa XIII (2019-2024); Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khoá XII (nhiệm kỳ 2014 – 2019) và thông qua Nghị quyết Đại hội.

 Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại Đại hội
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại Đại hội)

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ (2019-2024).

Hội nghị đã thống nhất danh sách đề cử 25 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành để bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Hội; đề cử 1 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ để bầu làm Chủ tịch; đề cử 6 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ để bầu làm Phó Chủ tịch.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khoá XII được hội nghị tín nhiệm bầu tái cử Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khoá XIII.

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất cũng bầu các Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, trong đó có 2 Phó Chủ tịch chuyên trách: Đồng chí Lê Thị Kim Thanh; Đồng chí Trần Đức Long; 4 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm: Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Ban Nội chính Trung ương; Đồng chí Trần Công Phàn, Phó viện trưởng viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; Đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao; Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng bộ Tư pháp.

Ngay sau phiên hội nghị lần thứ nhất, Đại hội đã tiếp tục hoạt động và thống nhất bầu 7 đồng chí vào ban Kiểm tra của Hội Luật gia khoá XIII gồm: Đồng chí Dương Thành Bắc; đồng chí Trần Văn Quảng; đồng chí Lương Mai Sao; đồng chí Phạm Quốc Huy; đồng chí Lê Thị Ngọc Lam; đồng chí Nguyễn Đức Sáu; đồng chí Nguyễn Thị Thược.

 Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIII gồm 114 đồng chí.
Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIII gồm 114 đồng chí.)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khoá XIII thay mặt các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội, gửi lời cảm ơn các vị đại biểu đã tin tưởng, tín nhiệm bầu các đại biểu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội ý thức rõ rằng, đây là niềm vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao mà toàn thể cán bộ, hội viên, luật gia cả nước đã tin cậy, giao phó.

Bằng ý thức, trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước và toàn thể Hội viên luật gia cả nước, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội, mỗi đồng chí trên từng cương vị công tác sẽ luôn cố gắng hết sức mình phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; kế thừa và phát huy những kinh nghiệm và thành tựu của các nhiệm kỳ trước, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội trên mọi lĩnh vực.

Nhận những nhiệm vụ, trọng trách được Đại hội giao phó trong nhiệm kỳ mới, để xứng đáng với niềm tin tưởng đó, tôi xin hứa với Đại hội và hội viên luật gia cả nước sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội đoàn kết, thống nhất một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng và phát triển Hội, khẳng định vị trí, vai trò của Hội là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp trong hệ thống chính trị.

Trong quá trình thực thi chức trách, nhiệm vụ, cá nhân tôi cũng như tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của các vị đại biểu và giới luật gia cả nước trong công tác, đưa Hội Luật gia Việt Nam phát triển bền vững, mạnh mẽ xứng đáng với niềm tin mà các đồng chí giao phó”, Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh.

 Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội khoá XIII, Trưởng ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật Nguyễn Văn Huệ đã trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội khoá XIII, Trưởng ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật Nguyễn Văn Huệ đã trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.)

Tại Đại hội Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội khoá XIII, Trưởng ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật - Nguyễn Văn Huệ đã trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội. Theo đó, sau khi thảo luận các văn kiện do Ban chấp hành Trung ương Hội khóa XII trình, các ý kiến phát biểu của đại biểu và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Quốc Vượng, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 quyết nghị:

- Thông qua Báo cáo tổng kết công tác Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ XII (2014 - 2019) và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ XIII (2019-2024) của Ban chấp hành Trung ương Hội khóa XII.

- Thống nhất với đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2014 -2019; Thống nhất với mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và 9 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2019 – 2024;

- Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XII nhiệm kỳ 2014 - 2019. Giao Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII tiếp thu ý kiến của Đại hội, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.

- Thông qua Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung.

- Thông qua kết quả bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII gồm 114 đồng chí.

- Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII và các cấp hội luật gia chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối và những chủ trương nêu trong các văn kiện Đại hội XIII.

Trao quà lưu niệm cho các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành khoá XII không tiếp tục tham gia Ban chấp hành Trung ương Hội khoá XIII.
Trao quà lưu niệm cho các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành khoá XII không tiếp tục tham gia Ban chấp hành Trung ương Hội khoá XIII.)

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khoá XIII đánh giá, Đại hội có ý nghĩa rất to lớn, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của Hội Luật gia Việt Nam.

Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Hội Luật gia Việt Nam cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, hội viên, luật gia cả nước tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội, tạo nên sức mạnh mới.

Ngay sau Đại hội, các cấp Hội tổ chức tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên, luật gia cả nước về kết quả của Đại hội, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình hành động cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn.

Với tinh thần và khí thế mới, Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương Hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, luật gia, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII Hội Luật gia Việt Nam, góp phần xứng đáng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

PV

Bạn đang đọc bài viết "Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII thành công - Lan tỏa tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường vì niềm tin và công lý" tại chuyên mục Sự kiện nổi bật. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin