#

Công bố 6 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

19/01/2018 20:23

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa ký văn bản công bố 6 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội XIV.

Các Nghị quyết được công bố gồm:

Nghị quyết số 434/NQ-UBTVQH14 ngày 6-10-2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2017. Tại Nghị quyết này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thu hồi 867,942 tỷ đồng về ngân sách Trung ương của 5 Bộ, ngành trung ương và 1 địa phương. Đồng thời, bổ sung 867,942 tỷ đồng cho 1 bộ, ngành trung ương và 34 địa phương.

 Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV
Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV)

Nghị quyết số 439/NQ-UBTVQH14 ngày 30-10-2017 về việc thu hồi phần vốn trái phiếu Chính phủ còn lại của Dự án hầm Đèo Cả. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thu hồi 1.180 tỷ đồng còn lại trong tổng số 4.958 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ đã phân bổ cho Dự án hầm Đèo Cả theo Nghị quyết số 65 ngày 28-11-2013 của Quốc hội.

Nghị quyết số 454/NQ-UBTVQH14 ngày 6-11-2017 về việc điều chỉnh dự toán từ nguồn phí cảng vụ hàng không để thực hiện cơ chế tài chính đặc thù năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Số thu phí của các cảng vụ hàng không, sân bay là 358.400 triệu đồng; số nộp ngân sách nhà nước là 162.122 triệu đồng; số thu phí của các cảng vụ hàng không được để lại sử dụng là 196.278 triệu đồng.

Nghị quyết số 459/NQ-UBTVQH14 ngày 12-12-2017 về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp sau: Tăng cường, đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, tuyên truyền về biển đảo có hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; sửa đổi, bổ sung các chính sách về phát triển hải sản, quan tâm đến chính sách phát triển nuôi trồng hải sản; thực hiện đồng bộ chính sách, pháp luật về khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản gắn với bảo vệ, phát triển nguồn lợi hải sản và kiểm soát chặt chẽ môi trường biển...

Nghị quyết số 463/NQ-UBTVQH14 ngày 25-12-2017 phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020.

Nghị quyết số 466/NQ-UBTVQH14 ngày 27-12-2017 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng giai đoạn 2016-2020. Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh giảm 101,208 tỷ đồng số tiền không sử dụng hết trong kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng đã giao cho 5 địa phương Hà Nội, An Giang, Hà Tĩnh, Hải Dương, Tiền Giang. Đồng thời, bổ sung 101,2018 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội.

Theo Noichinh

Bạn đang đọc bài viết "Công bố 6 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV" tại chuyên mục Sự kiện nổi bật. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin