Chi hội Luật gia Tạp chí Pháp lý tổ chức Đại hội lần III nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ngày 22/6, Chi hội Luật gia Tạp chí Pháp lý đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.
image001-1719061204.jpg
Đ/c Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HLGVN phát biểu chỉ đạo đại hội

Dự Đại hội còn có các đồng chí Lương Mai Sao - ủy viên Đảng đoàn, ủy viên Ban Thường vụ HLGVN, trưởng ban tổ chức cán bộ HLGVN; đồng chí Dương Đình Khuyến - ủy viên Ban Thường vụ, phó tổng thư kí, trưởng ban tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý HLGVN; đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo - trưởng ban đối ngoại và hợp tác quốc tế HLGVN.

Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2019 – 2024, Chi Hội trưởng Chi Hội Luật gia TCPL ,đồng chí Lê Thị Mai Phương nhấn mạnh: trong nhiệm kỳ qua, tập thể Chi Hội Luật gia và Tòa soạn TCPL đã đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, năng động, đổi mới phương thức hoạt động, củng cố tổ chức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tham gia hiệu quả, trách nhiệm vào một số công tác quan trọng của Hội Luật gia Việt Nam, nhất là tham gia công tác xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của Hội Luật gia Việt Nam trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. 

1-1719207632.jpg

Toàn cảnh Đại hội

- Về tham gia công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực, Chi hội và TCPL tham gia rất tích cực với hơn 150 bài viết của các Luật gia là các Biên tập viên của TCPL viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt tuyến bài viết góp ý  hoàn thiện hệ thống pháp luật phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Trong đó Chi hội và TCPL đã làm rất tốt Chuyên đề dài kì “ Chung tay hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật để phòng, chống tham nhũng hiệu quả hơn” với gần 35 bài viết nghiên cứu, phân tích chuyên sâu góp ý hoàn thiện hệ thống pháp luật phòng, chống tham nhũng. Chuyên đề được nhiều cơ quan đánh giá tốt.

Đặc biệt, một số hội viên đã theo dõi công tác tố tụng, nghiên cứu sâu các thủ đoạn tội phạm tham nhũng, đồng thời nghiên cứu sâu các kẽ hở, bất cập, khuyết thiếu của chính sách pháp luật, từ đó viết các bài phân tích, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

- Về công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật. 5 năm qua, các hội viên chi hội đã có hàng trăm bài viết  phổ biến tuyên truyền sâu văn bản chính sách pháp luật của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành, đảm bảo tuyên truyền nhanh và hiệu quả trên kênh Tạp chí điện tử Pháp lý đến người dân và các thành phần kinh tế. Điều đáng nói là các văn bản Luật  được các hội viên viết truyền thông, tuyên truyền  đều được lồng ghép phân tích với thực tiễn, gắn với nghiên cứu so sánh chính sách mới… Nhờ đó mà người dân và doanh nghiệp thụ hưởng các chính sách pháp luật rất dễ hiểu, dễ nhớ và dễ áp dụng. 

image003-1719061328.jpg

Đ/c Mai Phương , Chi hội trưởng báo cáo tại đại hội

Đặc biệt, Tòa soạn TCPL đã hỗ trợ các hội viên chi hội tham gia đóng góp hiệu quả thực hiện triển khai cả 2 giai đoạn của Đề án 1133 – Đề án xã hội hóa công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Đặc biệt gần đây, Chi hội và TCPL bước đầu đã triển khai rất tích cực Chương trình phối hợp công tác với Ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật về Nghiên cứu, xây dựng và tuyên truyền phổ  biến pháp luật năm 2024. 

- Về công tác nghiên cứu khoa học và tham gia góp ý cải cách tư pháp, Chi hội và TCPL  đã tổ chức thực hiện gần 250 bài viết nghiên cứu sâu các vấn đề khoa học pháp lý và góp ý công tác cải cách tư pháp. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam đánh giá cao những kết quả Chi hội đạt được cũng như nhất trí với phương hướng đề ra trong nhiệm kỳ tới. 

Tôi đặc biệt biểu dương các Luật gia đang công tác tại Chi hội Luật gia TCPL trong nhiệm kỳ qua đã tham gia rất tích cực, viết hàng trăm bài nghiên cứu xây dựng pháp luật, tuyên truyền phổ biến pháp luật. Đặc biệt, các Đ/c thực hiện được gần 300 chuyên đề, chuyên trang có nội dung nghiên cứu chuyên sâu nhằm góp ý xây dựng, sửa đổi, bổ sung vào nhiều Dự án Luật và các văn bản pháp luật, góp ý phản biện nhiều chính sách pháp luật nói chung và pháp luật kinh tế nói riêng. Đây quả là con số rất ấn tượng, rất hiệu quả.

Dấu ấn nổi bật của Chi hội Luật gia và Toà soạn TCPL trong nhiệm kì, tôi đánh giá rất cao, đó là Chi hội và TCPL đã thực hiện trách nhiệm, hiệu quả nhiệm vụ được TW Hội Luật gia giao – viết bài tuyên truyền bảo trợ truyền thông trực tiếp cho Hội thảo: “Thị trường bất động sản du lịch Việt Nam: Những nút thắt pháp lý, thực tiễn và giải pháp tháo gỡ”. (Hội thảo do TWHLGVN chủ trì). Thực hiện nhiệm vụ này, một số hội viên là thành viên Ban Biên tập TCPL đã tổ chức nghiên cứu, viết và đăng tải gần 80 bài viết trước, trong và sau hội thảo; đồng thời truyền thông về sự kiện Hội thảo trên 20 báo đài lớn của cả nước.

7-1719207632.jpg

Hội viên Chi hội Luật gia Tạp chí Pháp lý chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Các kết quả quan trọng đó của Chi hội Luật gia và Tòa soạn TCPL trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã được Trung ương Hội ghi nhận, tặng thưởng nhiều bằng khen. Thay mặt Đảng đoàn và Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam, tôi xin chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Chi hội Luật gia TCPL đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Tuy nhiên, hoạt động của Chi hội Luật gia TCPL còn một số hạn chế như trong Báo cáo đã nêu; vai trò, trách nhiệm của Chi hội và một số hội viên ở một số thời điểm đạt hiệu quả chưa cao, cần tiếp tục có giải pháp khắc phục. 

Để phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục khẳng định vai trò của Chi hội tham gia thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ mà Hội Luật gia VN giao trong tình hình mới, trong nhiệm kỳ tới, Chi hội Luật gia TCPL cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tăng cường chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các hội viên ; Tiếp tục quán triệt hội viên thường xuyên rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quán triệt và giám sát hội viên thực hiện đúng Quy định chuẩn mực đạo đức của Hội viên Hội Luật gia Việt Nam. Qua đó xây dựng đội ngũ hội viên đủ phẩm chất “trung thực, khách quan, liêm chính, chí công, vô tư, tôn trọng và bảo vệ lẽ phải, công lý, quyền con người, quyền công dân, xây dựng uy tín nghề nghiệp, góp phần xây dựng và củng cố niềm tin pháp luật”.

2. Tiếp tục tăng cường củng cố tổ chức, chú trọng phát triển hội viên có năng lực trình độ chuyên môn pháp luật tốt, có sự nhiệt tình tâm huyết với Hội Luật gia VN để tham gia thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Chi hội.

3. Chi hội cần phối hợp, tham mưu, hỗ trợ và trực tiếp cùng Ban Biên tập TCPL đẩy mạnh công tác viết bài, thông tin, tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó cần tập trung tăng cường viết các chuyên đề, tuyến bài viết nghiên cứu, tuyên truyền về Nghị quyết 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; Tuyên truyền sâu các hoạt động xây dựng pháp luật của Quốc hội, Chính phủ và Bộ ngành; các Chương trình phối hợp, hợp tác của Hội Luật gia VN với các Bộ ngành, tỉnh thành. Đồng thời chú trọng tuyên truyền, quảng bá về Hội Luật gia VN. Quảng bá về các hoạt động nghiên cứu XDPL, PBGDPL của HLGVN, trong đó chú ý thực hiện các tuyến bài viết tuyên truyền sâu về hoạt động của HLGVN chủ trì xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trọng tài thương mại.

4. Bám sát các chương trình, kế hoạch hoạt động, các Đề án của Nhà nước giao cho HLGVN, đặc biệt các chương trình, kế hoạch, đề án liên quan công tác xây dựng pháp luật, phổ biến truyên truyền pháp luật, tham gia cải cách tư pháp…., từ đó tư vấn, tham mưu cho Ban biên tập TCPL đề ra công tác thông tin tuyên truyền thiết thực và hiệu quả nhất.

5. Ban Chấp hành Chi hội khóa mới cần năng động hơn nữa, chủ động đề xuất với Lãnh đạo Hội Luật gia VN để được hỗ trợ thực hiện một số Hội thảo, liên kết, hợp tác với các tỉnh thành hội, Chi hội trực thuộc để thực hiện một số công việc hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng doanh nghiệp…

Thay mặt Chi hội Luật gia TCPL,đ.c Mai Phương trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đ.c TRần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HLGVN. Chi hội Luật gia TCPL sẽ căn cứ vào các ý kiến chỉ đạo của đồng chí làm đường hướng  để triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.

6-1719207632.jpg

Ban Chấp hành Chi hội Luật gia khóa III nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội  và chụp ảnh lưu niệm cùng các Đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng uỷ cơ quan Trung ương HLGVN

Chiều cùng ngày, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành chi hội Luật gia khóa III, nhiệm kì 2024 - 2029 và bầu Chi hội trưởng, chi hội phó và các ủy viên. BCH chi hội Luật gia TCPL khóa III gồm 5 đồng chí: Lê Thị Mai Phương; Bùi Văn Lộc; Trần Thanh Hơn; Nguyễn Đăng Bao và Nguyễn Thị Kim Oanh. Đồng chí Lê Thị Mai Phương tái đắc cử Chi hội trưởng. Hai đồng chí chi hội phó là Bùi Văn Lộc và Trần Thanh Hơn.

--------------------------------------

Một số hình ảnh tại Lễ trao Quyết định kết nạp Hội viên mới và Đại hội:

10-1719208671.jpg
 

Các Đồng chí Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam tham dự Đại hội

9-1719208671.jpg

Đồng chí Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HLGVN trao Quyết định kết nạp cho các Hội viên mớiimage004-1719061328.jpg

Lãnh đạo HLGVN chụp ảnh lưu niệm với các hội viên mới được kết nạp

8-1719208581.jpg
 

Luật gia mới Nguyễn Văn Dũng phát biểu cảm tưởng khi chính thức được đứng trong hàng ngũ Luật gia Việt Nam

2-1719207632.jpg

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

3-1719207632.jpg

Các Hội viên biểu quyết

4-1719207632.jpg

 Luật gia Lưu Đức Quang trình bày tham luận tại Đại hội

5-1719207632.jpg

Luật gia Bùi Văn Lộc trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội

Thành Chung - Đăng Bao

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin