#

Ấm tình người ngày hội “Bánh Chưng Vân - Tết sum vầy” tại Bắc Giang

Ngày 18/12, tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy 2023”, nằm trong ngày hội “Bánh Chưng Vân - Tết sum vầy”.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin