Giải pháp họp trực tuyến thế hệ mới Mobifone Meet - Nền tảng họp trực tuyến của Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Đáp ứng xu hướng toàn cầu hóa, các giải pháp phòng họp trực tuyến thông minh ngày càng được ứng dụng trong nhiều doanh nghiệp. Dù ở khoảng cách địa lý nào, các doanh nghiệp hay cá nhân vẫn có thể tổ chức họp bàn và trao đổi công việc trực quan không kém hình thức truyền thống.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin