Làm việc linh hoạt đang là ưu tiên hàng đầu của Gen Z hiện nay

Khảo sát “Cách làm việc chúng tôi mong muốn” mới đây cho thấy sự linh hoạt gắn liền với sức khỏe tinh thần là 2 điều được Gen Z tìm kiếm nhiều nhất nơi làm việc.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin