Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội: Định hướng phát triển thành Đại học

Với mục tiêu phát triển thành đại học đa ngành với nhiều trường thành viên, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) đang chuẩn bị các điều kiện để chuyển từ trường Đại học thành Đại học. Theo lộ trình, đến năm 2025, Trường phấn đấu đạt đủ các điều kiện để chuyển thành Đại học theo quy định của Chính phủ.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin