Thông tin cần biết

Giữ chân nhân tài: Không thể chỉ dựa vào đãi ngộ

14:00 05/02/2024

Không chỉ là chế độ lương thưởng hay chính sách phúc lợi, người lao động ngày càng có nhiều mong muốn hơn về môi trường làm việc. Trong đó, các yếu tố tưởng từng là “cộng thêm” như chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện, cơ hội học tập và phát triển, môi trường thể nghiệm những cái mới… đang được ưu tiên hơn.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin