FED hạ lãi suất khẩn cấp: Việt Nam sẽ điều hành lãi suất ra sao?

Việc FED và nhiều ngân hàng trung ương thế giới liên tiếp hạ lãi suất cơ bản trong thời gian qua sẽ tạo áp lực rất lớn trong việc giảm lãi suất điều hành đối với cơ quan quản lý...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin