Tầm nhìn của Singapore về một trạng thái bình thường mới

Khi các quốc gia xung quanh khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang vẫn thắt chặt các quy định để hạn chế khả năng bùng phát của biến thể Delta của virus SARS-CoV-2, Singapore đã đặt ra một tầm nhìn...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin