Chuyên gia chỉ cách chinh phục thị trường EU

Theo Vụ trưởng Vụ Chính sách đa biên (Bộ Công Thương) Lương Hoàng Thái, sự chủ động của doanh nghiệp là yếu tối rất quan trọng để tận dụng được các cơ hội mà Hiệp định thương mại tự do...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin