Cuba cử đoàn bác sĩ đến Italy giúp chống dịch

Cuba lần đầu cử phái đoàn y bác sĩ đến Italy vào cuối tuần này để giúp nước này chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của vùng ảnh hưởng nặng nhất - Lombardy. Theo Reuters, đảo quốc ở Caribbean đã...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin