Đón đầu cơ hội tại thị trường Việt Nam: Doanh nghiệp EU mong muốn điều gì?

Nghị viện châu Âu (EU) đã phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA). Ngay sau sự kiện này, nhiều doanh nghiệp EU đã có những động...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin