#

'Bốn mùa, trời và đất': Quan sát và suy tưởng

Cuốn sách chia thành hai tập: "Bốn mùa" (1938) và "Trời và Đất" (1942), hai tập tản văn quan trọng trong sự nghiệp của Márai Sándor, một bậc thầy trong thể loại đoản văn. Tác phẩm được viết trong thời kỳ...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin