#

Nỗi hoài nhớ về mùa xuân Bắc Việt

Suốt quãng đời ly hương, thường trực trong Vũ Bằng là nỗi niềm nhớ thương miên viễn dành cho quê hương Bắc Việt. Năm 1954, hòa trong dòng người di cư từ Bắc vào Nam, có lẽ Vũ Bằng chưa bao...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin