#

Kiến nghị bít lỗ hổng pháp luật trong công tác quản lý thị trường trái phiếu doanh nghiệp

(Pháp lý) – Mấy năm gần đây, trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) là kênh đầu tư hấp dẫn với mức sinh lời tương đối cao, nên việc giao dịch cũng có các quy định nghiêm ngặt để ổn định thị trường, hạn chế thấp nhất rủi ro cho nhà đầu tư. Tuy nhiên qua vụ Uỷ ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) ra quyết định hủy bỏ 9 đợt phát hành trái phiếu trị giá hơn 10.000 tỷ của nhóm công ty thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh (THM) mới thấy bộc lộ nhiều lỗ hổng trong quy định pháp luật về quản lý thị trường TPDN.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin