HoREA góp ý quy định đấu thầu phục vụ dự án đầu tư có sử dụng đất

HoREA cho rằng, quy định cũ đang gây tác động tiêu cực, làm ách tắc thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư đối với các dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại mà doanh nghiệp tự thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất.

Hiệp hội Bất động sản Tp. HCM (HoREA) vừa gửi văn bản khẩn đến các đơn vị, đề nghị bổ sung lại điểm c khoản 7 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP vào khoản 5 Điều 68 dự thảo Nghị định quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Mục đích của đề xuất này là để tháo gỡ ách tắc trong thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư đối với tất cả các dự án nhà ở xã hội và nhiều dự án nhà ở thương mại mà doanh nghiệp đã tự thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

HoREA cho biết, Điều 33 của dự thảo Nghị định trước đây đã quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ, nhằm tháo gỡ vướng mắc về sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch đô thị cho các dự án nhà ở xã hội và dự án nhà ở thương mại trên cả nước. Tuy nhiên, nội dung này hiện không còn được quy định tại khoản 5 Điều 68 của dự thảo Nghị định, do đó việc bổ sung trở lại để sửa đổi điểm c khoản 7 Điều 31 Nghị định 31/2021/NĐ-CP là rất cần thiết và cấp bách. Quy định này đang gây tác động tiêu cực, làm ách tắc thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư đối với các dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại mà doanh nghiệp tự thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

dat-1720151329-1720409497.jpg

HoREA góp ý quy định đấu thầu phục vụ dự án đầu tư có sử dụng đất

Trước tiên, việc ách tắc thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư đối với 100% dự án nhà ở xã hội là một vấn đề nghiêm trọng. Pháp luật về nhà ở cho phép ưu đãi chủ đầu tư dự án được điều chỉnh tăng mật độ xây dựng hoặc hệ số sử dụng đất lên tối đa 1,5 lần so với quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng hiện hành do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Tuy nhiên, điểm c khoản 7 Điều 31 Nghị định 31/2021/NĐ-CP yêu cầu việc thẩm định sự phù hợp của dự án đầu tư với các quy hoạch đô thị phải có đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch chi tiết (nếu có) hoặc quy hoạch phân khu (nếu có). Trong trường hợp quy hoạch chi tiết và quy hoạch phân khu chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phải đánh giá sự phù hợp với quy hoạch chung.

Do vậy, tất cả các dự án nhà ở xã hội và phần lớn các dự án nhà ở thương mại không thể đáp ứng yêu cầu này, dẫn đến ách tắc trong thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư, đây là thủ tục đầu tiên trong chuỗi thủ tục về đầu tư xây dựng.

Theo HoREA, tác động tiêu cực của điểm c khoản 7 Điều 31 Nghị định 31/2021/NĐ-CP đến thực tiễn là rất lớn do không tạo điều kiện để tăng nguồn cung dự án nhà ở và sản phẩm nhà ở để cơ cấu lại sản phẩm nhà ở hướng về nhu cầu thực và kéo giảm giá nhà.

Hiệp hội cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 7 Điều 31 Nghị định 31/2021/NĐ-CP là rất cần thiết để xử lý ách tắc thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin