Thua lỗ sau cổ phần hóa DNNN, lãnh đạo phải bồi thường

Sau khi sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp mà bị thua lỗ, lãnh đạo sẽ phải chịu trách nhiệm, bồi thường. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có Chỉ thị số 04/CT-TTg...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin