#

Văn bản hướng dẫn thu thuế bất cập khiến doanh nghiệp lao đao: Phải có trách nhiệm đặt ra?!

(Pháp lý) – Các cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính là Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế hoặc chính Bộ này là nơi thường xuyên ra các văn bản hướng dẫn áp thuế, khai thuế, hướng dẫn về...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin