#

Trước thỏa thuận lịch sử về Thuế doanh nghiệp toàn cầu, Việt Nam cần làm gì?

(Pháp lý) - Theo PGS.TS Định Trọng Thịnh (Học viện Tài chính), áp thuế doanh nghiệp toàn cầu là một trong những biện pháp để đảm bảo sự cạnh tranh công bằng, bình đẳng cũng như đảm bảo nguồn thu...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin