Khởi tố Lê Thế Thắng trong nhóm 'Báo Sạch'

Đối với hành vi phạm tội của nhóm 'Báo Sạch', ngoài Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Phước Trung Bảo, Đoàn Kiên Giang, Nguyễn Thanh Nhã, nay Cơ quan An ninh điều tra khởi tố thêm Lê Thế Thắng.  Các bị...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin