VKS bất ngờ công bố lý do 2 lần thay đổi tội danh của Hoàng Công Lương

Đối đáp quan điểm của luật sư khi cho rằng việc cơ quan tố tụng nhiều lần thay đổi tội danh với BS Lương là sai lầm trong hoạt động tố tụng, VKS giải thích là do phát sinh tình...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin