#

Xử phúc thẩm Phạm Công Danh: Ủy thác triệu tập bà Phạm Thị Trang

Tin từ TAND cấp cao tại TP.HCM cho biết tòa đã gửi giấy ủy thác triệu tập bà Phạm Thị Trang (Trang Phố núi) tham gia phiên tòa phúc thẩm xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm dự kiến...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin