Trách nhiệm Đảng viên trong xây dựng cơ quan báo chí văn hoá, người làm báo văn hoá.

10/08/2022 10:29

(Pháp lý) – Tại Đại hội Chi bộ Tạp chí Pháp lý lần thứ VII nhiệm kì 2022 – 2025 vừa diễn ra ngày 4/8, đồng chí Trần Đức Long – Bí thư Đảng ủy CQTW Hội Luật gia VN rất quan tâm và ấn tượng về các bài tham luận của các đồng chí đảng viên trình bày tại Đại Hội bởi các bài tham luận rất sát với tình hình thực tế công tác Đảng và công tác báo chí hiện nay. Đồng chí đề nghị các Chi bộ khác trong Đảng bộ CQTW Hội Luật gia VN học tập, nghiên cứu và cụ thể hóa . Sau đây TCPL xin đăng một trong ba bài tham luận đó . Tham luận “ Trách nhiệm Đảng viên trong xây dựng Toà soạn TCPL văn hoá, người làm báo TCPL văn hoá” do Đảng viên Đinh Văn Chiến trình bày tại Đại hội.

Cán bộ, đảng viên, người làm báo Tạp chí Pháp lý tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng cơ quan báo chí văn hoá, người làm báo văn hoá.

Xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa là yêu cầu vô cùng cấp thiết hiện nay

Kiến tạo không gian, môi trường văn hóa trong hoạt động báo chí; xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, văn hóa báo chí của người làm báo là yêu cầu vô cùng cấp thiết đối với hoạt động báo chí trong giai đoạn hiện nay. Để các cơ quan báo chí làm tốt công tác này sẽ phải cần có rất nhiều yếu tố. Trong đó, đặc biệt phải chú trọng đến việc làm tốt công tác giáo dục đạo đức, chính trị tư tưởng cho người làm báo, đề cao văn hóa báo chí, đề cao vai trò trách nhiệm nêu gương của Lãnh đạo, cán bộ, đảng viên…

Văn hóa và báo chí có mối quan hệ biện chứng, báo chí là bộ phận của văn hóa nhưng báo chí cũng sáng tạo ra và phổ biến văn hóa, lưu truyền văn hóa.

Với văn hoá, báo chí có vai trò quan trọng trong việc định hướng xây dựng đạo đức, lối sống cho con người thông qua các bài viết, định hướng tuyên truyền tấm gương người tốt việc tốt, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”...

Với báo chí, văn hóa được thể hiện ở kế hoạch, định hướng phát triển của cơ quan báo chí, với người làm báo đó là nếp sống, đạo đức nghề nghiệp, cách hành xử với đồng nghiệp, với công chúng trong tác nghiệp báo chí...

Nghị quyết số 33-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; Luật Báo chí; Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam... đều coi trọng việc nâng cao văn hóa, đạo đức nghề nghiệp người làm báo, coi đây là một trong những vấn đề sống còn trong hoạt động báo chí.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, bên cạnh những cơ quan báo chí làm tốt công tác giáo dục đạo đức, chính trị tư tưởng cho người làm báo, đề cao văn hóa báo chí, vẫn còn một số tổ chức cơ quan báo chí chưa thực sự chú trọng công tác này. Do đó dẫn đến tình trạng vẫn còn một bộ phận phóng viên, nhà báo thiếu tu dưỡng đạo đức, phẩm chất nghề  nghiệp, có hành vi tiêu cực, thậm chí vi phạm pháp luật phải xử lý hình sự.

Đặc biệt, với sự xuất hiện của mạng xã hội và các phương tiện truyền thông mới trên internet đã và đang phát triển mạnh mẽ, tác động lớn đến mọi thành phần trong xã hội, tuy nhiên, chỉ vì câu chuyện tăng “view”, tăng “tia ra”... mà một số cơ quan báo chí, truyền thông chính thống đã bất chấp tôn chỉ, mục đích, vượt ra ngoài chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, chạy theo MXH đi vào khai thác những đề tài theo hướng giật gân câu khách. Bản sắc của tờ báo bị bỏ quên, yếu tố văn hóa, nhân văn trong tác phẩm báo chí không được coi trọng, hình ảnh của tờ báo mờ nhạt trong lòng bạn đọc…

Vì thế, việc nâng cao nhận thức về văn hóa, tạo lập không gian văn hóa trong hoạt động báo chí, xây dựng cơ quan báo chí và người làm báo văn hóa trong giai đoạn hiện nay là yêu cầu vô cùng cấp thiết.

Thông tin, tư tưởng là một mặt trận. Các phóng viên, nhà báo là những chiến sĩ trên mặt trận ấy. Họ cần được trang bị tốt nhất bản lĩnh văn hóa để không bị lung lay bởi những yếu tố văn hóa xa lạ, không bị “tự diễn biến, tự chuyển hóa” bởi những tư tưởng, đạo đức trái với những giá trị mà chúng ta luôn đề cao. Khi mỗi cơ quan báo chí, mỗi đảng viên, mỗi nhà báo là một tấm gương thì việc xây dựng đạo đức xã hội trở nên thuận lợi hơn, tốt hơn.

Cán bộ, đảng viên, người làm báo Tạp chí Pháp lý tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng cơ quan báo chí văn hoá, người làm báo văn hoá.

Tại TCPL, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Chi bộ, các đồng chí trong Chi uỷ và đặc biệt là đồng chí Bí thư chi bộ - Tổng Biên tập, TCPL luôn chú trọng tạo lập không gian văn hóa trong hoạt động báo chí, xây dựng cơ quan Tạp chí, người làm báo Tạp chí văn hóa và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, thông qua những chương trình kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ thông tin tuyên truyền của TCPL; TCPL đã ban hành đầy đủ và chặt chẽ các quy chế hoạt động; quy trình tổ chức đề tài tác nghiệp, thẩm định, biên tập, phê duyệt xuất bản tin bài.