#

TP.HCM: Bất thường giá thuốc BHYT chênh lệch hơn 2,6 tỷ đồng

12/12/2020 09:32

Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và UBND TP.HCM, việc thanh tra sử dụng quỹ BHYT, mua sắm thiết bị và đấu thấu thuốc đã được thực hiện bởi Thanh tra TP.HCM.

Chi vượt trần BHYT chưa được thanh toán

Sáng 11/12, Thanh tra TP.HCM công bố thông báo Kết luận thanh tra số 145/TB-TTTP-P3 về nội dung sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế và đấu thầu thuốc chữa bệnh.

Đối tượng thanh tra là sở Y tế, sở Tài chính, sở Kế hoạch & Đầu tư, BHXH TP.HCM, ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc UBND TP.

Còn có các đơn vị khám chữa bệnh như bệnh viện Ung Bướu, bệnh viện Nhân dân Gia Định, bệnh viện Nhi Đồng 1, công ty CP bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn, công ty TNHH trung tâm Y khoa Phước An.

Đối với các bệnh viện công lập trực thuộc sở Y tế còn lại, thực hiện báo cáo và cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu kiểm tra, xác minh của đoàn thanh tra.

Bệnh viện Nhân dân Gia định là một trong các đơn vị thuộc đối tượng thanh tra.

Thời kỳ thanh tra là từ ngày 1/1/2014 đến ngày 30/9/2019, các vụ việc phát sinh trước hoặc sau thời kỳ thanh tra có liên quan đến nội dung thanh tra, nếu xét thấy cần thiết vẫn tiến hành thanh tra để kết luận theo quy định pháp luật.

Về quản lý, sử dụng kinh phí quỹ BHYT, kết luận thanh tra cho biết, BHXH TP.HCM thực hiện tổng thu BHYT từ năm 2014 đến năm 2018 trên địa bàn thành phố là gần 44,2 nghìn tỷ đồng, đạt tỷ lệ 102,24 % dự toán thu BHXH Việt Nam giao.

Tuy nhiên, vẫn còn phát sinh nợ đọng tiền BHYT tính đến tháng 12/2019 với số tiền là gần 219 tỷ đồng, chiếm 1,73% kế hoạch thu BHYT năm 2019 (giảm so với cùng kỳ năm 2018 là 0,22%).

Tính đến tháng 9/2019, chi phí khám chữa bệnh BHYT vượt quỹ, vượt trần năm 2017 của 151 cơ sở khám chữa bệnh là 258,8 tỷ đồng. chi phí khám chữa bệnh vượt dự toán và vượt trần năm 2018 là 186,3 tỷ đồng, chưa được BHXH Việt Nam xem xét và chấp nhận thanh toán.

Về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí kết dư quỹ BHYT, sở Y tế chưa chủ động, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành có liên quan. Vì thế, thời gian triển khai thực hiện tham mưu, đề xuất chậm trễ, kéo dài từ 5 tháng đến 10 tháng theo chỉ đạo của UBND TP này.

Kinh phí kết dư năm 2015 bổ sung vào quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo với số tiền 50 tỷ đồng, theo tham mưu của sở Y tế cho UBND TP.HCM là chưa phù hợp với tình hình thực tế, cần rút kinh nghiệm.

Việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại bệnh viện Ung Bướu, bệnh viện Nhân dân Gia Định, bệnh viện Nhi Đồng 1, công ty CP Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn, công ty TNHH trung tâm Y khoa Phước An bị chỉ ra nhiều khuyết điểm.

Trong đó, vì có sai sót trong việc thực hiện hồ sơ chẩn đoán dịch vụ kỹ thuật dẫn đến thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT chưa đúng, với tổng số tiền hơn 28 triệu đồng.

Bệnh viện Ung Bướu sai phạm nặng nề nhất

Nghiêm trọng hơn, việc sử dụng thuốc trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đề nghị thanh toán BHYT từ năm 2014 đến quý 2/2019 tại 5 đơn vị có sai sót về giá thuốc đề nghị thanh toán với tổng số tiền là hơn 2,6 tỷ đồng. Bệnh viện Ung Bướu chiếm phần lớn với hơn 1,1 tỷ đồng.

Chưa hết, đơn vị này cũng không xây dựng danh mục vật tư y tế đối với 23 mặt hàng gửi BHXH TP để làm cơ sở thanh toán chi phí vật tư y tế từ nguồn quỹ BHYT cho các bệnh nhân khám chữa bệnh có tham gia BHYT.

Điều đó là thực hiện chưa đúng quy định tại Thông tư số 07/2013/TT BYT ngày 18 tháng 9 năm 2013 của bộ Y tế và Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2017 của bộ Y tế ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

Công tác đấu thầu, sử dụng và thanh toán thuốc BHYT tại hàng loạt bệnh viện đã có vi phạm.

Ngoài ra, một số thuốc thanh toán BHYT, bệnh viện Ung Bướu thực hiện mua sắm theo giá thuốc của bệnh viện Chợ Rẫy.

Giá thuốc mua sắm theo các đợt năm 2011, năm 2012, năm 2013 với số lượng 109 mặt hàng thuốc, tổng số tiền 28,6 tỷ đồng. Do đó, về hình thức mua sắm thuốc là chưa đúng quy định luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ

Chính vì thế, ngày 4/8 vừa qua, BHXH TP này đã có văn bản báo cáo về việc xử lý, thu hồi chi phí ngoài phạm vi BHYT trong quyết toán quý II năm 2020 đối với 5 cơ sở khám chữa bệnh, tổng số tiền là hơn 2,6 tỷ đồng, rà soát sau kết luận kiểm tra của bệnh viện Ung Bướu với số tiền 3,2 tỷ đồng.

Kiến nghị thanh tra toàn diện việc mua sắm thiết bị

Trong hoạt động mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, bệnh viện Ung Bướu đã có sai sót về trình tự thủ tục. Không ban hành quyết định thành lập bên mời thầu là chưa phù hợp quy định tại khoản 3, Điều 74 luật Đấu thầu năm 2013.

Đối với bệnh viện Nhân dân Gia định, đối với việc lập dự toán gói thầu vật tư y tế, từ năm 2014 đến năm 2017, bệnh viện lập dự toán trên cơ sở áp dụng báo giá của 3 đơn vị cung cấp vật tư. Sau đó tính trung bình cộng của 3 báo giá này để xác định đơn giá cho từng mặt hàng.

Chiếu theo quy định của bộ Tài chính, khi lập và xác định giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bệnh viện cần lấy giá thấp nhất trong 3 thông báo giá để đảm bảo giá dự toán được lập là thấp nhất. Từ năm 2018 đến nay, bệnh viện Nhân dân Gia Định đã chấn chỉnh.

Thanh tra TP.HCM kiến nghị UBND TP này giao sở Y tế rà soát, kiểm tra toàn bộ hoạt động mua sắm thiết bị y tế của các bệnh viện trên địa bàn.

Qua thanh tra cho thấy, cả 3 bệnh viện đều sai trong việc áp dụng hình thức đấu thầu thực hiện mua sắm trực tiếp vật tư y tế. Riêng đối với bệnh viện Nhân dân Gia đình còn thực hiện mua sắm trực tiếp 15 gói thiết bị y tế.

Việc áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp chủ yếu thực hiện trong năm 2014 và 2015 vì chưa có kết quả đấu thầu tập trung (do trung tâm Mua sắm hàng hóa và tài sản công ngành y tế TP.HCM trực thuộc sở Y tế thực hiện) nên các bệnh viện đã mua sắm trực tiếp để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh.

Tuy nhiên, việc áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp còn có khó khăn, hạn chế như: Phải thu thập được kết quả trúng thầu của các bệnh viện khác để áp dụng đơn giá và số lượng hàng hóa cần mua sắm. Do đó, các bệnh viện cần phải lập kế hoạch, dự toán các gói thầu mua sắm vật tư y tế đảm bảo đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của đơn vị để tổ chức đấu thầu rộng rãi tất cả các gói thầu.

Vì không có thời gian để kiểm tra các gói thầu mua sắm trực tiếp trang thiết bị y tế, Thanh tra TP.HCM kiến nghị UBND TP này giao Giám đốc sở Y tế khảo sát tất cả các bệnh viện công lập trực thuộc sở Y tế còn lại, để tiến hành thanh tra đối với đơn vị (bệnh viện) có thực hiện mua sắm trực tiếp trang thiết bị y tế.

Theo nguoiduatin.vn

Nguồn bài viết: https://www.nguoiduatin.vn/tp-hcm-bat-thuong-gia-thuoc-bhyt-chenh-lech-hon-2-6-ty-dong-a499424.html

Bạn đang đọc bài viết "TP.HCM: Bất thường giá thuốc BHYT chênh lệch hơn 2,6 tỷ đồng" tại chuyên mục Pháp lý và Kinh doanh. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin