Thường Tín làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong thực hiện Dự án Đường Vành đai 4

Sáng 13/10/2023, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tuyên truyền thực hiện Dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.
1-1697189411.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Dự án có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt

Được xác định là dự án có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt với khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp uỷ đảng, chính quyền cấc cấp, sự và cuộc của MTTQ các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân và của cả hệ thống chính trị.

Đặc biệt trong thời gian qua, Với khẩu hiệu “nghiêm túc, quyết liệt, kiên trì, chất lượng và tiến độ”, cả hệ thống chính trị của huyện Thường Tín đã cùng vào cuộc tuyên truyền vận động, tạo đồng thuận xã hội để thực hiện dự án.

Về công tác giải phóng mặt bằng, báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện Thường Tín cho biết,  Dự án Đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô đi qua địa bàn Thành phố Hà Nội dài 58,2 km đi qua 07 quận, huyện. Trong đó, đoạn đi qua huyện Thường Tín có chiều dài khoảng 9,3 km qua 09 xã Khánh Hà, Hiền Giang, Hòa Bình, Nhị Khê, Văn Bình, Duyên Thái, Vân Tảo, Ninh Sở, Hồng Vân; ước tính phải thực hiện thu hồi 118,71 ha; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng 2.001 hộ, cá nhân, 14 cơ quan, tổ chức; tái định cư 236 hộ, di chuyển 4.224 ngôi mộ tại 05 xã.

Đến nay, tiến độ thực hiện công tác GPMB của Dự án đạt 89,1%. Trong đó, Đã di chuyển 1829 ngôi mộ (đạt 99,07 %),100% các hộ kiểm đếm đã nhận tiền chi trả; Tổng diện tích đất trong phạm vi GPMB dự án là 134,54  ha, đã giải ngân được 815,5tỷ đồng (119,88ha đạt 89,1%). Đã kiểm đếm xong 10,3ha/10,3 ha, 158/158 hộ; Đã chi trả được 8,63/10,3 ha, 143/158 hộ; di chuyển 39/39 ngôi mộ; đang lập phương án 1,67 ha còn lại (09 hộ) dự kiến trong tháng 9 sẽ hoàn thành; Hiện cả 3 khu tái định cư đã có mặt bằng thi công không ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Dự án đảm bảo đúng tiến độ, tính đồng thuận cao

Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND huyện ghi nhận những đóng góp không nhỏ, sự vào cuộc đồng bộ, chủ động, tích cực, sáng tạo, trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở (đặc biệt tại 09 xã mà đường Vành đai 4 đi qua) trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án góp phần đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Thông qua đó, đã tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân huyện về quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, huyện trong triển khai Dự án, nhất là sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân sử dụng đất (nơi có tuyến đường Vành đai 4 đi qua) khi Nhà nước thu hồi đất.

2-1697189411.jpg

Chủ tịch UBND Huyện Thường Tín - Nguyễn Xuân Minh phát biểu tại Hội Nghị

MTTQ huyện và cơ sở đã phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân, tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát về kết quả, tiến độ thực hiện Dự án; việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; công tác tiếp công dân, tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết, trả lời công dân của các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc thực hiện chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng.

UBND huyện đã chỉ đạo Tổ công tác huyện phối hợp với Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện, các xã tập trung tổ chức nhiều hội nghị với Nhân dân để thông báo, quán triệt, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành thực hiện Chính sách pháp luật, quy định của UBND thành phố Hà Nội, Kế hoạch của UBND huyện về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di chuyển mồ mả. Kết quả 100% các hộ gia đình, cá nhân có đất đai, mồ mả phải GPMB đều đã đồng thuận chấp hành thực hiện.

Bên cạnh đó, UBND huyện đã ban hành các Thông báo (thông tin trên Đài tiếng nói Việt Nam; Báo Nhân dân; đồng thời phát trực tiếp tại các xã, các thôn, khu dân cư); tổ chức họp dân; kê khai. Các Tổ công tác đang kiểm đếm, lập hồ sơ; lập Phương án bồi thường, hỗ trợ trình Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thẩm định, trình UBND huyện quyết định phê duyệt; Tổ chức di chuyển mồ mả.

Trong đó, 9/9 xã có Dự án đường vành đai 4 đi qua, đã thành lập Ban chỉ đạo xã, xây dựng kế hoạch, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án trọng điểm quốc gia trong việc phát triển kinh tế xã hội giữ vững an ninh quốc phòng, đảm bảo an ninh quốc gia...

Ban CTMT thôn phối hợp với Trưởng thôn thường xuyên đến một số hộ dân còn vướng mắc để phân tích, tuyên truyền để họ nắm bắt được chủ trương,chính sách đề bù hỗ trợ thu hồi đất giải phóng mặt băng để cùng nhau tháo gỡ tạo đồng thuận đẩy nhanh tiến độ bàn giao giải phóng Mặt bằng theo kế hoạch. Tổng số 87 cuộc tuyên truyền tổng số 5.500 lượt người nghe.

3-1697189397.jpg

Các cá nhân, tổ chức được Chủ tịch UBND Huyện Thường Tín – Nguyễn Xuân Minh tuyên dương và tặng giấy khen

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, xã, các tổ chức thành viên phối hợp tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ về đưởng lối chủ trương của đảng ,chính sách pháp luật của nhà nước của Thành phố và huyện về công tác hỗ trợ đền bù thu hồi đất giải phóng Mặt bằng bàn giáo đất thực hiện dự án theo kế hoạch của Thành phố và huyện tạo đồng thuận xã hội. Tổng số 95 cuộc tuyên truyên cho 15.800 lượt người nghe. Ngoài ra Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đư nhiều tin bài về công tác GPMB thực hiện dự án đường VĐ4 trên hế thống đài báo t Trung ương và thành phố Hà Nội.

Thực hiện công văn số 2583/MTTQ-BTT, ngày 08/9/2023 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Ban Thường Trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, tổ chức hội nghị lấy ý kiến về tác động của việc thực hiện dự án với Lãnh đạo đảng, chính quyền và Nhân dân 9 xã có Dự án đi qua. Kết quả có 4 ý kiến đại diện Nhân dân phát biểu nêu nên những tác động của dự án đối với sự phát trỉnh kinh tế- xã hội, văn hoá, an ninh - quốc phòng, môi trường và công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Cuối Hội Nghị, lãnh đạo UBND huyện Thường Tín mong muốn, ngoài những kết quả đạt được tiếp tục triển khai sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trở thành phong trào thi đua yêu nước thiết thực chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tạo nên sự đồng thuận góp phần đẩy nhanh tiến độ và bàn giao mặt bằng đúng thời hạn cho Thành phố.

Bùi Lộc

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin