#

Quy định với những ngành nghề cấm đầu tư, kinh doanh

13/12/2018 09:19

Chúng tôi đang tìm hiểu để thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam, xin hỏi pháp luật hiện hành có quy định vùng cấm đối với lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh nào không ạ? (Chị Anna Trần, 30 tuổi ở Đồng Nai)
3
Trả lời:

Tại Điều 6 Luật Đầu tư năm 2014 quy định về Ngành nghề cấm đầu tư, kinh doanh như sau:
1.Cấm các hoạt động đầu tư, kinh doanh sau đây:

a, Kinh doanh các chất ma túy theo quy định tại Phụ lục 1 của Luật này;

b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2 của Luật này;

c) Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục 1 của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên theo quy định tại Phụ lục 3 của Luật này;

d) Kinh doanh mại dâm;

đ) Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người;

e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người.

2. Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ.”

- Theo Phụ lục 1 Luật Đầu tư 2014 có 45 danh mục chất ma túy bị cấm đầu tư, kinh doanh. Theo Phụ lục 2 danh mục hóa chất, khoáng vật cấm đầu tư kinh doanh được ban hành kèm theo Luật này, các hóa chất, khoáng vật cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành bao gồm các chất sau: các hóa chất độc (8 danh mục); các tiền chất hóa chất, khoáng chất (4 danh mục) và khoáng vật (1 danh mục).

Phụ lục 3 Luật này về danh mục các nhóm động, thực vật hoang dã, quý hiếm bị cấm đầu tư, kinh doanh gồm 19 loài thực vật; 90 loài động vật thuộc Nhóm 1 - các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích đầu tư kinh doanh.

Theo baophapluat.vn

Nguồn bài viết: http://baophapluat.vn/hoi-dap-phap-luat/quy-dinh-voi-nhung-nganh-nghe-cam-dau-tu-kinh-doanh-428998.html

Bạn đang đọc bài viết "Quy định với những ngành nghề cấm đầu tư, kinh doanh" tại chuyên mục Chính sách mới. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin