#

Nguyên tắc hoạt động và các hành vi bị cấm trong hoạt động dịch vụ thông tin tín dụng

14/07/2021 08:31

Theo Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2021, sẽ có một số hành vi bị cấm trong hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng.

Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2021 quy định về điều kiện, thủ tục cấp, cấp lại, thay đổi nội dung và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng và hoạt động cung ứng… Hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

CIC – Credit Information Center là nơi lưu trữ thông tin khách hàng tại Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng (cic.org.vn), khi khách hàng cần vay tiền, ngân hàng hay tổ chức tín dụng sẽ check CIC xem khách hàng có đủ tiêu chí để vay hay không. (Ảnh: minh họa)

Thông tin tín dụng là dữ liệu, số liệu, dữ kiện liên quan của khách hàng vay tại tổ chức tham gia của công ty thông tin tín dụng.

Hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng là việc công ty thông tin tín dụng cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng cho các đối tượng sử dụng trên cơ sở các hoạt động thu thập, xử lý, lưu giữ thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng theo quy định tại Nghị định này.

Nguyên tắc hoạt động

Điều 4 của Nghị định số 58/2021/NĐ-CP quy định về nguyên tắc hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng.

Công ty thông tin tín dụng chỉ thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng sau khi được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy chứng nhận.

Hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng phải tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo tính trung thực, khách quan và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Các thỏa thuận, cam kết trong hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng quy định tại Nghị định này phải được lập bằng văn bản hoặc hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương văn bản theo quy định của pháp luật.

Công ty thông tin tín dụng chỉ được thu thập thông tin tín dụng của khách hàng vay từ các tổ chức tham gia khi khách hàng vay đồng ý cho tổ chức tham gia này cung cấp thông tin tín dụng cho công ty thông tin tín dụng theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Nguyên tắc cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng: Công ty thông tin tín dụng thực hiện cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng theo quy định tại Điều 21 Nghị định này;

Công ty thông tin tín dụng chỉ được cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng có thông tin định danh của khách hàng vay cho tổ chức tham gia khác khi khách hàng vay đồng ý cho tổ chức này được sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng do công ty thông tin tín dụng cung cấp theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này, trừ trường hợp tổ chức này được khách hàng vay đồng ý theo quy định tại khoản 4 Điều này;

Công ty thông tin tín dụng không được cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng có thông tin định danh của khách hàng vay cho tổ chức, cá nhân khác quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 21 Nghị định này.

Các hành vi bị cấm

Theo Điều 6, Nghị định số 58/2021/NĐ-CP, kể từ ngày 15/8/2021, sẽ có một số hành vi bị cấm trong hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng như: Thu thập, cung cấp trái phép các thông tin thuộc phạm vi, danh mục bí mật của Nhà nước; Cố ý làm sai lệch nội dung thông tin tín dụng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan; Trao đổi thông tin tín dụng, cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng sai đối tượng, sai mục đích, bất hợp pháp.

Bên cạnh đó, hành vi như: Lợi dụng hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng để tư lợi cá nhân, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Cản trở hoạt động thu thập và sử dụng thông tin tín dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân cũng bị pháp luật cấm theo quy định mới.

Theo Nghị định số 58/2021/NĐ-CP, hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng là việc công ty thông tin tín dụng cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng cho các đối tượng sử dụng trên cơ sở các hoạt động thu thập, xử lý, lưu giữ thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng theo quy định tại Nghị định này.

Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2021 có hiệu lực từ ngày 15/8 năm 2021.

Theo doanhnghiephoinhap.vn

Nguồn bài viết: https://doanhnghiephoinhap.vn/nguyen-tac-hoat-dong-va-cac-hanh-vi-bi-cam-trong-hoat-dong-dich-vu-thong-tin-tin-dung.html

Bạn đang đọc bài viết "Nguyên tắc hoạt động và các hành vi bị cấm trong hoạt động dịch vụ thông tin tín dụng" tại chuyên mục Pháp lý và Kinh doanh. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin