#

Đến năm 2025, hỗ trợ tối thiểu 500.000 cơ sở kinh doanh chuyển đổi số

21/08/2021 09:59

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý về Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh giai đoạn 2021-2025. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025 tối thiểu 500.000 cơ sở sản xuất kinh doanh được nhận các hỗ trợ chuyển đổi số.

Chương trình dự kiến triển khai trong giai đoạn 2021-2025 trên phạm vi toàn quốc, với đối tượng là các cơ sở sản xuất kinh doanh gồm doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi số.

9-1629338394.jpeg
Ảnh minh hoạ

Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Tối thiểu 500.000 cơ sở sản xuất kinh doanh được nhận các hỗ trợ từ chương trình như công cụ tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, hỗ trợ đào tạo, tư vấn, tham gia các gói ứng dụng giải pháp công nghệ chuyển đổi số.

Đồng thời, chương trình sẽ thiết lập mạng lưới chuyên gia gồm tối thiểu 500 tổ chức, cá nhân tư vấn thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, đồng thời công bố cơ sở dữ liệu gồm tối thiểu 100 giải pháp công nghệ chuyển đổi số cho các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Dự thảo đưa ra 7 nhóm hoạt động dự kiến triển khai trong Chương trình. Cụ thể, xây dựng các tài liệu, công cụ hướng dẫn chuyển đổi số và môi trường số triển khai Chương trình: phát triển, vận hành cổng thông tin, ứng dụng điện thoại thông minh của Chương trình nhằm tạo môi trường số triển khai các hoạt động, tăng cường tương tác giữa các đối tượng của Chương trình trên môi trường số; xây dựng các tài liệu, công cụ hướng dẫn dùng chung.

Hình thành và tổ chức điều phối mạng lưới chuyên gia tư vấn về chuyển đổi số cho các cơ sở sản xuất kinh doanh: phát triển và nâng cao năng lực của các chuyên gia tư vấn chuyển đổi số theo các tiêu chuẩn, xu hướng thế giới; từ đó kết nối các chuyên gia với các cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi số.

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi số cho các cơ sở sản xuất kinh doanh: Xây dựng và tổ chức triển khai các khóa đào tạo, đặc biệt các bài giảng trực tuyến mở trên môi trường số; Hỗ trợ đào tạo tại cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, chế biến (do đây là nhóm đối tượng trong lĩnh vực ưu tiên, có các nghiệp vụ chuyển đổi số phức tạp hơn các cơ sở sản xuất kinh doanh lĩnh vực khác như thương mại, dịch vụ).

Hỗ trợ tư vấn chuyển đổi số cho các cơ sở sản xuất kinh doanh: Chương trình đánh giá, lựa chọn những cơ sở sản xuất kinh doanh có đủ năng lực, cam kết chuyển đổi số để hỗ trợ tư vấn xây dựng lộ trình chuyển đổi số và hỗ trợ tối đa 50% chi phí hợp đồng tư vấn chiến lược, tư vấn triển khai để cơ sở sản xuất kinh doanh chuyển đổi số khi sử dụng dịch vụ tư vấn của chuyên gia trong Mạng lưới chuyên gia của Chương trình.

Hỗ trợ ứng dụng giải pháp công nghệ chuyển đổi số cho các cơ sở sản xuất kinh doanh: Bên cạnh hoạt động đào tạo, tư vấn, Chương trình xây dựng các gói hỗ trợ, bao gồm các chỉ dẫn giải pháp công nghệ cho các nhóm đối tượng khác nhau chia theo quy mô, giai đoạn phát triển kinh doanh và theo lĩnh vực, ngành nghề. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia được hỗ trợ tối đa 50% chi phí ứng dụng các giải pháp trên nền tảng số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển giải pháp, nền tảng chuyển đổi số: Xây dựng tiêu chí, tổ chức đánh giá, lựa chọn các giải pháp chuyển đổi số và kết nối với các cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi số.

Triển khai các hoạt động truyền thông cho Chương trình để tạo sự lan tỏa và kết nối: Xây dựng tài liệu, tổ chức phổ biến thông tin, truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội hướng để thực hiện mục tiêu 100% cơ sở sản xuất kinh doanh được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số;

Thực hiện truyền thông về mô hình chuyển đổi số thành công trong các cơ sở sản xuất kinh doanh để làm bài học kinh nghiệm, lan tỏa trong cộng đồng; Tổ chức khen thưởng, vinh danh các cơ sở sản xuất kinh doanh tiên phong về chuyển đổi số, các chuyên gia tư vấn, các doanh nghiệp cung cấp giải pháp chuyển đổi số tích cực hỗ trợ chuyển đổi số trong các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Theo thuonghieucongluan.com.vn

Nguồn bài viết: https://thuonghieucongluan.com.vn/den-nam-2025-ho-tro-toi-thieu-500-000-co-so-kinh-doanh-chuyen-doi-so-a143449.html

Bạn đang đọc bài viết "Đến năm 2025, hỗ trợ tối thiểu 500.000 cơ sở kinh doanh chuyển đổi số" tại chuyên mục Pháp lý và Kinh doanh. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin