#

Chấn chỉnh việc làm thủ tục hải quan không đúng quy định để trốn thuế

19/07/2021 08:31

Tổng cục Hải quan vừa chỉ đạo cục hải quan tỉnh, thành phố chấn chỉnh về địa điểm đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu, đảm bảo thống nhất, đúng quy định, tránh việc doanh nghiệp lợi dụng để gian lận thương mại, trốn thuế.

Qua hoạt động kiểm tra nội bộ tại một số cục hải quan địa phương, thanh tra chuyên ngành tại doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan nhận thấy tại một số chi cục trực thuộc cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện việc đăng ký tờ khai hải quan và làm thủ tục hải quan nhập khẩu không đúng quy định, tại điểm b khoản 1 Điều 19 Thông tư 38/2015/TT-BTC và Công văn 3120/TCHQ-GSQL (ngày 14/5/2020) của Tổng cục Hải quan về địa điểm đăng ký tờ khai hải quan.

12-1626658256.jpg

Ảnh minh họa

Cụ thể, xuất hiện tình trạng doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở, cơ sở sản xuất một nơi nhưng đăng ký tờ khai nhập khẩu tại chi cục hải quan nơi doanh nghiệp không có trụ sở, cơ sở sản xuất hoặc không phải nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận đơn, hợp đồng vận chuyển; chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai này cũng không là chi cục hải quan ngoài cửa khẩu nơi hàng hóa được chuyển đến.

Do đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc quán triệt đến từng cán bộ công chức thực hiện đúng quy định, tại điểm b khoản 1 Điều 19 Thông tư số 38/2015/TT-BTC và công văn số 3120/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về địa điểm đăng ký tờ khai nhập khẩu.

Trường hợp người khai hải quan đăng ký tờ khai không đúng quy định về địa điểm đăng ký tờ khai (khai sai chỉ tiêu “cơ quan hải quan”) thì chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hướng dẫn người khai hải quan thực hiện thủ tục hủy tờ khai và đăng ký tờ khai mới theo đúng quy định (tại điểm d.4 khoản 1 Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC).

Tổng cục Hải quan chỉ đạo cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ và chỉ đạo theo dõi, rà soát việc thực hiện thủ tục hải quan trên hệ thống, đảm bảo thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đúng quy định; đồng thời, nghiêm túc xem xét trách nhiệm và có biện pháp xử lý đối với cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm trong công tác nghiệp vụ.

Theo thuonghieucongluan.com.vn

Nguồn bài viết: https://thuonghieucongluan.com.vn/cha-n-chi-nh-vie-c-la-m-thu-tu-c-ha-i-quan-khong-du-ng-quy-di-nh-de-tro-n-thue-a140604.html

Bạn đang đọc bài viết "Chấn chỉnh việc làm thủ tục hải quan không đúng quy định để trốn thuế" tại chuyên mục Pháp lý và Kinh doanh. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin