Xây dựng pháp luật

Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

09:09 24/11/2019

Chiều ngày 22/11, với 431 đại biểu tán thành (tương đương 89,23% số phiếu), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin